Sild i lange baner

Facebook Del på facebook
Sild over bål. Billedet er taget af Richard Clark – se flere af Richards billeder her.

Sildene i Øresund har historisk spillet en væsentlig rolle for Møns økonomiske udvikling.

Middelalderens mange fastedage havde gjort saltede sild en eftertragtet vare, da fisk var et kærkomment alternativ til kød. I det katolske Europa var sild blevet en vigtig spise. Derfor blev der spist meget fisk, og sildene fra Øresund var i særdeleshed populære. Og der var mange af dem særligt i september og oktober, når stimer af sild trak op gennem Øresund. Det tiltrak lokale fiskere, handlende og mange andre til markederne langs Øresunds kyster.

Masser af sild og gode penge

Det siges, at sildene i Øresund stod så tæt, at man kunne plante en økse i stimen, og at skibene vanskeligt kunne passere på grund af sildene. Ifølge fortællingerne behøvedes der ikke redskaber for at lande sildene – de skulle blot øses op i bådene.

Saltede sild blev også en af de vigtigste handelsvarer for Danmark og for Møn. Sildene blev handlet på de store sydsvenske sildemarkeder i Skåne, og sammen med Øresundstolden var sildemarkederne i Skåne én af Danmarks vigtigste indkomstkilder på den tid.

Om efteråret var Skanør og Falsterbo i Skåne centrum for fiskeriet af sild, og der opstod store markeder, der ikke blot trak fiskere til, men også bødkere, sejlmagere, smede og tyske købmænd. Saltede sild var en af middelalderens vigtigste eksportvarer og især de tyske hansekøbmænd fra Østersøbyerne opkøbte silden.

De tyske hansekøbmænd var stærkt engageret i handelen med sild og i middelalderen var de i en evig kamp med den danske konge om rettighederne på sildemarkedet. I 1510 plyndrede og hærgede lübeckerne Møn og ødelagde Borre, fordi kongen havde givet engelske og hollandske købmænd samme rettigheder til de betydningsfulde sildemarkeder, som hansestæderne ønskede at fastholde sit monopol på.

Middelalderens store sildeeventyr i Øresund-området og den rige handel omkring Østersøen gjorde Stege til en af Danmarks rigeste købstæder. Det siges, at Stege i 1594 var repræsenteret med over en tredjedel af boderne i Skanør.

Sildemarked i Stege

I dag er der langt færre sild i Øresund, men alligevel afholdes der sildemarked i Stege den 1.-2. september. Ligesom der også er det i Køge og andre steder langs kysten.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *