Klinteskoven

Facebook Del på facebook

Bag Møns Klint ligger klinteskoven. Den er delvis privatejet og delvis statsejet. Det meste af statsskoven er naturskov, hvor væltede træer får lov at ligge. I klinteskoven er der dødis-landskaber med småsøer, moser og sumpe. Mange af dem var oprindeligt dødishuller, som er opstået ved, at en isklump, der var adskilt fra gletsjeren, er smeltet bort. Her findes også jordfaldshuller, hvor en underjordisk hule er styrtet sammen. Det ser man blandt andet ved Store Geddesø og Aborresø.

Møns Klint
Solen trænger ned i Klinteskoven

Klinteskoven rummer flere fredede fortidsminder, blandt andet gravhøje fra bronzealderen på skovens højeste steder. Gravhøjene blev etableret 1.700 – 500 før Kristi fødsel.

Nord for skoven ligger overdrevsområdet Jydelejet med bøgetræer og enebærbuske. I syd findes Aborrebjerget, hvorfra man kan se både Stevns og Farøbroerne. Lidt sydvest for skoven ligger bakkerne Høvblege og Mandemarke Bakker. Herfra er der udsigt over Sydøstmøn og Østersøen. I klart vejr kan man her fra se helt til halvøen Rügen i Tyskland. I området vokser mange sjældne planter på de kalkholdige jorder, blandt andet flere arter af orkidéer.

Mountainbike i Klinteskoven bag Møns Klint
MTB ved Møns Klint
Mountainbike-rute på Høje Møn

II klinteskoven er der nogle af de hårdeste mountainbikeruter i Danmark med mange højdemeter og vanskelige op- og nedkørsler. Størstedelen af ruten går gennem løvskov. Et godt udgangspunkt for en tur på ruten er P-pladsen ved GeoCenteret. Der er to ruter ved Møns Klint – en let rute på 5,4 kilometer og en noget sværere rute på 5,8 kilometer. Ruterne køres mod urets retning.

Guide til Østmøn