Klinteskoven

Facebook Del på facebook

Klinteskoven ligger bag Møns Klint og er delvis privatejet og delvis ejet af staten.

Møns Klint
Solen trænger ned i Klinteskoven

Det meste af statsskoven er naturskov, hvor væltede træer får lov at ligge. Nord for skoven ligger overdrevsområdet Jydelejet med bøgetræer og enebærbuske. I syd findes Aborrebjerget, hvorfra man kan se både Stevns og Farøbroerne. Lidt sydvest for skoven ligger bakkerne Høvblege og Mandemarke Bakker. Herfra er der udsigt over Sydøstmøn og Østersøen. I klart vejr kan man se til halvøen Rügen i Tyskland. I området vokser mange sjældne planter i den kalkrige jord, bl.a. flere orkidéarter.

I klinteskoven findes eksempler på dødis-landskaber med dødishuller, typisk i form af småsøer, moser og sumpe. Dødishullerne opstår ved, at en isklump adskilt fra istids-gletcheren smelter bort. Her findes også jordfaldshuller, hvor loftet i en underjordisk hule er faldet sammen. Det ser man ved Store geddesø og Aborresø.

Klinteskoven rummer flere fredede fortidsminder, bl.a. flere gravhøje fra bronzealderen på skovens højeste steder. Gravhøjene er etableret fra 1.700 – 500 f.Kr.

Mountainbike i Klinteskoven bag Møns Klint
MTB ved Møns Klint
Mountainbike-rute på Høje Møn

I skoven på Møns Klint finder man nogle af de hårdeste mountainbike-ruter i Danmark med mange højdemeter og vanskelige op- og nedkørsler. Størstedelen går gennem løvskov. Et godt udgangspunkt for en tur er fra parkeringspladsen ved GeoCenteret. Der er to ruter – en let på 5,4 km og en svær på 5,8 km (køres mod urets retning).

Guide til Østmøn