Jydelejet og Høvblege

Facebook Del på facebook
Jydelejet og Høvblege
Møn syd for Klinteskoven og Møns Klint
Høvblege overdrev

Bag Møns Klint ligger to åbne græsområder, Jydelejet og Høvblege. Begge var tidligere plantet til med grantræer, men træerne er i dag fældet, og overdrevene har genvundet deres oprindelige præg. Et overdrev er et kulturlandskab, der plejes af kreaturer, og hvor uønskede træer og buske ryddes.

Både ved Jydelejet og ved Høvblege ligger kridtet lige under jordoverfladen og giver gode vækstbetingelser for blandt andet orkideer.

Jydelejet ligger i en dal nordøst for Klinteskoven. Området har mange sjældne planter og dyr, og både botanikere og zoologer har i mere end 100 år besøgt området. Dele af Jydelejet blev i 2007-08 ryddet for træer og buske for at bevare overdrevets særlige natur. Jydelejet har i århundreder været brugt til græsning, og området fremstår endnu i dag som et overdrev.

Insekt på Høvblege

Høvblege er et smukt, kuperet overdrev syd for Klinteskoven med et fantastisk udsigt mod syd over Østersøen.  Herfra kan man se til Rügen i Nordtyskland. Områdets højeste punkt er Kongsbjerg med sine 135 meter. Området blev fredet i 1917. Jorden er forholdsvis uegnet til dyrkning af afgrøder og har derfor ligget som et græsningsareal i over 100 år. I dag findes der spredte enebærbuske og masser af blomster, insekter og fugle på området.

På Høvblege findes ni vilde orkidéer og andre sjældne planter. De trives i det åbne, bakkede terræn med den kalkrige jord, hvor kridtet på de sydvendte skråninger ligger helt oppe ved overfladen. Her finder man også sommerfuglen sortplettet blåfugl, og området er et af de sidste sikre steder i Danmark, hvor sommerfuglen findes.

Gurkebakken syd for Høvblege. Her siges det, at biler kan trille opad bakke

Naturstyrelsen overtog i 1992 Høvblege og de nærved liggende Mandemarke Bakker og har siden gjort en stor indsats for, at området ikke gror til med buske og træer. I dag afgræsses området af kvæg.

Her kan du læse mere om Høvblege og sommerfuglene.

Guide til Østmøn