Jydelejet og Høvblege

Facebook Del på facebook
Jydelejet og Høvblege
Møn syd for Klinteskoven og Møns Klint
Høvblege overdrev

Bag Møns klint  finder du de skønne, åbne græsområder Jydelejet og Høvblege.

Begge steder har været plantet til med grantræer, men træerne er nu fældet, og overdrevene har genvundet sit oprindelige præg.

Jydelejet

Jydelejet ligger nord for Klinteskoven. Jydelejet er en dal gennem landskabet bag Møns Klint. Jydelejet er et såkaldt overdrev, et kulturlandskab, som plejes af kreaturer og hvor uønskede træer og buske ryddes.

Området har en stor rigdom på sjældne planter og dyr og har været flittigt besøgt af botanikere og zoologer i over 100 år. Jydelejet har i århundreder været brugt til græsning, og området fremstår endnu i dag som et overdrev.

Insekt på Høvblege

Både ved Jydelejet og ved Høvblege ligger kridtet lige under jordoverfladen og giver gode vækst-betingelser for bl.a. orkideer. Dele af Jydelejet blev i 2007-08 ryddet for træer og buske for at bevare overdrevets særlige natur.

Høvblege

Høvblege er et kuperet og smukt overdrev umiddelbart syd for Klinteskoven.  Områdets højeste punkt er Kongsbjerg, der rejser sig 135 m over havet. På overdrevet finder du spredte enebærbuske og en rig flora. Her er der et mylder af blomster, insekter og fugle.

Gurkebakken syd for Høvblege. Her siges det, at biler kan trille opad bakke

På Høvblege findes ni vilde orkide-arter og andre sjældne planter, der trives godt i det åbne, bakkede terræn på grund af det høje indhold af kalk. På de sydvendte solkråninger ligger kridtet helt oppe i jordoverfladen.

Området blev fredet i 1917. Jorden er forholdsvis uegnet til dyrkning af afgrøder og har derfor ligget som græsningsareal i over 100 år.

På Høvblege finder man også sommerfuglen sortplettet blåfugl. Stedet er et af de sidste sikre lokaliteter i Danmark, hvor sommerfuglen findes. Her findes også en særlige variant af den smukke kejserkåbe-hun, Valesina.

Men husk også at kigge op og nyd den enestående og meget smukke udsigt, der er over Møns sydlige kyststrækning. Mod sydøst kan du i klart vejr se Rügen i Tyskland.

Naturstyrelsen overtog Høvblege sammen med Mandemarke Bakker i 1992.  Siden er der gjort en stor indsats for at undgå at området gror til med buske og træer, bl.a. ved at området afgræsses af kvæg tilhørende en lokal afgræsningsforening.

Her kan du læse mere om Høvblege og sommerfuglene.

Guide til Østmøn