Naturen på Møn

Facebook Del på facebook
Kridt og is dannede naturen på Møn
Overdrevet ved Mandemarke, Naturen på Møn
Markvej med udsigt til Møns sydkyst og med Østersøen i baggrunden

Naturen på Møn er i høj grad præget af undergrundens skrivekridt, der blev dannet i kridttiden. Dengang var Danmark dækket af et tropisk hav, hvor mikroskopiske alger – coccoliter – aflejrede sig på havbunden, når de døde. I løbet af millioner af år dannede coccoliterne et tykt lag af kridt. Efterfølgende har istidens gletchere sat sit præg på landskabet og skabt en stor moræneryg med bakker, slugter, små søer og jordfaldshuller.

Naturen på Møn – seværdigheder
  • Møns smukke natur – Kridthavet med sine coccoliter og drabelige mosasaur dannede kridtet og forsteninger. Istidens gletchere skubbede kridtet op og foldede kridtlagene
  • Høje Møn og Borrelavningen – Kridttiden og isgletchere skabte Høje Møn, mens en lavvandet fjord formede den flade Borrelavning
  • Møns Klint – Et af Danmarks absolut smukkeste og mest ikoniske naturfænomener
  • Klinteskoven – delvis naturskov med fredede fortidsminder
  • Busene Have og Møn Fyr og middelalderbyen Brøndhøje, der blev skyllet i havet ved en voldsom storm
  • Jydelejet og Høvblege – de smukke overdrevsområder på Østmøn

Guide til Østmøn