Møllens historie

Facebook Del på facebook
Hollandsk mølle fra 1738

Klintemøllen var bygget som en hollandsk mølle. I midten af 1600-tallet blev de gamle danske stubmøller gradvist erstattet af hollandske møller. Stubmøllerne var træmøller, hvor hele møllehuset skulle drejes i forhold til vindretningen. De hollandske møller blev bygget på et kampestensfundament. Her var det alene møllehatten, der skulle drejes efter vindretningen.

Klintholm mølle
Udsigt mod Borre-lavningen og Østersøen

På dette tidspunkt (1664-84) havde kongen pantsat sit krongods til den hollandske rigmand Gabriel Marselis. Han var en fremskridtsvenlig mand og ønskede at få noget for sine penge, og derfor sørgede han for at få en dygtig møllebygger til at bygge en mølle for ham i 1660’erne. Møllen skulle være en hollandsk mølle, der skulle placeres på det absolut mest optimale sted øst for Borre-lavningen. I første omgang byggede man møllen lidt tilbage på højen, og da den var nedslidt byggede man i 1738 en ny mølle på kanten af næsset, mens møllegården blev liggende øst for vejen. Møllen blev bygget af Mads Møller.

Møllevejen

Som overalt i landet byggede man møllen højt i landskabet, og det sled på hestene at skulle op til møllen op med de tunge kornlæs. Hurtigt fandt bønderne nede i lavningen ud af, at Søndre Landevej med sine tre op-og-ned ture var lang og besværlig. Derfor skar de trekanten af og lavede møllevejen. Den går jævnt opad mod møllen, og så er den en kilometer kortere. Det betød, at man var hurtigere hjemme med mel og hvad man ellers havde med fra møllen.

Møllen før branden
Klintemøllen

Omkring år 1800 blev møllen købt af forpagter Otto Grum, Ålebæk-gård, og i 1838 blev møllen købt af P B Scavenius, der forpagtede den ud til Hans Nielsen, der lavede bageri og bryggeri på møllen. Han blev så rig af sine forretninger, at han købte Tiendegården i 1856.

I 1876 fik sønnen Niels Hansen møllen i arv. Han fik tilnavnet Niels Møller. Fra 1890 til 1906 blev møllen drevet af forskellige forpagtere, og i den periode blev både bageri og bryggeri nedlagt.

I 1906 købte Hans Peter Hansen, Sønderby, møllen af Klintholm Gods. Og møllen gik efter hans død i arv til sønnen. I en forårsstorm i 1931 blæste vingerne af møllen, og derefter blev den i to år drevet af en petroleumsmotor. Fra 1933 blev møllen drevet af el og kun til at lave groft malet korn til foder. I 1949 blev møllen købt af Hans Frimand fra Kraneled. Møllegården blev solgt til firmaet Anker Larsen Aps, der lejede møllegården ud til en minkfarm.

Elin og Harry købte en faldefærdig mølle

I 1959 købte Harry og Elin Kupferstick møllen. De boede på Amager, men ønskede sig et fristed på Møn, hvor de kunne nyde naturen. Møllen var på dette tidspunkt meget faldefærdig. Harry og Elin arbejdede ihærdigt på at restaurere møllen, men den 10. februar 1964 nedbrændte den gamle træmølle på grund af et uheld med en petroleumsovn. Der gik flere år, inden Harry og Elin vendte tilbage og så ruinerne af deres livsdrøm. Nogle år efter byggede Harry og Elin det hus, der i dag ligger på grunden.

Turistguide til Møn
Mølletomten

Elin solgte i 2007 møllegrunden og huset til Jørgen og Lene Fenger, der sammen med deres sønner og familier benytter huset som feriebolig.

Læs mere om vindmøllernes historie.

Guide til Østmøn