Klintholm Gods

Facebook Del på facebook

Klintholm Gods ligger få kilometer fra Møns Klint for enden af den smukke Klintholm allé, der starter ved Klintholm Havnevej.

Godset på Østmøn
Vinter ved den smukke allé ved Klintholm gods

Godset ligger i det morænelandskab, som Møns Klint er en del af. Sydvest for alléen op til godset kan man se Gunhildbjerg. Det er en kamebakke, der er dannet på en smeltende gletscher. Her er grus og sand fra gletscherens smeltevand blevet aflejret. Da isen smeltede bort blev sand og grus tilbage og dannede en bakke med stejle sider og en flad top.

Scavenius – godsets ejere i syv generation

Godset har været i familien Scavenius’ eje i syv generationer og består af 110 bygninger, hvoraf de fleste er udlejet. Mange jorder og bygninger på Østmøn har været under godsets besiddelse.

Bag hovedindgangen var bygget et renæssanceslot, der lignede Rosenborg

I 1819 brændte godsets oprindelige hovedbygning og en ny bygning blev opført. Kort efter byggede Peder Brønnum Scavenius den port, som i dag fungerer som hovedindgang for godset og som bærer hans initialer P.B.S.

Renæssanceslottet

I 1873-75 blev en ny hovedbygning i hollandsk renæssancestil opført bag porten. Renæssanceslottet blev i 1940 hærget af hussvamp og efter gentagne forsøg på at bekæmpe svampen, blev slottet revet ned i 2000.

Klintholm Gods
Alléen set fra godset

I slutningen af 1800-tallet tog godset initiativ til etableringen af Klintholm Havn. Havnen skulle bl.a. fungere som udskibningshavn af godsets produkter. Da havnen ikke fik sin forventede økonomiske betydning, men snarere blev en økonomisk belastning, blev den 40 år senere afstået til Magleby og Borre sogne.

Møns Klint hørte oprindeligt til godset, men blev i 1980’erne solgt til staten. Også Jydelejet, Høvblege og Mandemarke Bakker blev solgt til staten.

Læs mere om Klintholm Gods her.

Guide til Østmøn