Charmerende Stege – Møns hovedstad

Facebook Del på facebook

Stege har knap 4.000 indbyggere og er øens største by. Byen ligger på nord for Stege Nors udløb i Stege bugt. Idag er Stege vokset sammen med nabobyen Lendemarke mod sydvest.

Middelalderens præg på Stege ses tydeligt ikke bare i Mølleporten, men også i byvolden, kirken og de krogede gader.

Tirsdagsmarked i Stege
Tirsdagsmarked i Stege. Billedet er taget af Richard Clark – se flere af Richards billeder her.

Stege Kirke – Sct. Hans Kirke – er en rødstenskirke fra starten af 1200-tallet. Kirken er bygget af munkesten i romansk stil. Kirken bestod oprindeligt af apsis, kor og skib og først senere kom tårnet til. Efter en påsat brand i 1400-tallet blev kirken frem til 1525 udvidet til sin nuværende størrelse.

Stege er i dag en charmerende og hyggelig handelsby med mange aktiviteter og markeder. I løbet af året holdes der kræmmer-, silde- og æblemarkeder i Stege.

Steges historie

Byen er formentlig opstået omkring starten af 1200-tallet og omtrent samtidig blev der opført en kongeborg, Stegeborg eller Stegehus, syd for byen.

Steges byvåben viser byens borg med indgangstårnet i midten.

Stege fik købstadsprivilegier allerede i 1268. I middelalderen var Stege en anseelig by med en god havn og beskyttet af en stærk borg og egen befæstning, og hvor handelen med sild gjorde byen både stor og velhavende.

Stegeborg blev udbygget af forskellige ejere, og byens befæstning blev forstærket med voldgrav og bymur rundt om byen i 1400-tallet. Tre byporte bevogtede indgangen til byen, hvor kun Mølleporten i dag er bevaret. Det er i øvrigt én af Danmarks få bevarede byporte fra middelalderen.

Flere mener, at byens navn stammer fra ordet “stieke”, der henviser til værnet af palisader rundt om Stegeborg. Andre mener at navnet stammer fra det gotiske ord “Stäke”, som betyder lille sund.

Hårde år for Stege og Møn

I løbet af 1500-tallet forsvandt det indbringende sildefiskeri, og byens storhedsperiode sluttede.

Stegeborg blev ødelagt under Grevens Fejde, og byens fæstninger faldt i 1600-tallet.

I 1664 blev Møn pantsat til hollænderen Gabriel Marselis, men kongen beholdt Stege By. I 1672 havde byen knap 700 indbyggere og forholdene på Møn blev værre i slutningen af 1600-tallet, da øen blev standkvarter for hestgarden. Hestgarden blev ledet af von Plessen, der også blev amtmand på øen. Bønderne fik konfiskeret jord til brug for græsning, og bønderne blev udsat for hoveri og plyndringer. Garden flyttede i 1697.  Næsten 500 nye beboere kom med hestgarten til øen på én gang. Men det var kongen, der ejede øen og derfor var der ikke noget at gøre. Von Plessen, der blev kaldt Den onde Pless, var meget grusom og blev efter Christian den 5.s død smidt i fængsel, og Von Plessen døde under sit fangenskab i 1704. En stor del af bymuren og 2 byporte blev revet ned i de år.

I 1700-tallet blev Stege hærget af flere brande, hvor især branden i 1774 var meget skadevoldende og 112 af byens 183 gårde og huse brændte.

Fremgang for Stege

I 1800-tallet blev Steges havn forbedret, og handelslivet blomstrede op, og Stege fik atter fremgang.

I 1900-tallet blev Stege Møns handelsby med fremstilling af sukker, som en af byens vigtigste industrier. I 1930’erne besluttede Møns indbyggere at arbejde for en fast forbindelse til Sjælland. 1939 blev arbejdet med at bygge Dronning Alexandrines Bro over Ulvsund påbegyndt. I 1943 blev broen indviet og Stege forbundet med Sjælland, og Møn nød godt af et stigende antal turister bl.a. til Møns Klint.

Steges Mølleport

Steges Mølleport er én af tre bevarede danske byporte fra middelalderen. De to andre porte lå ud for de tidligere stræder – Langestræde og Skammestræde.

Steges Mølleport fra bagsiden. Billedet er taget af Richard Clark – se flere af Richards billeder her.

Mølleporten var sammen med byens andre byporte en del af Steges forsvarsværk. Byportens tårn er bygget sidst i 1400-tallet af røde munkesten med vandrette kalkstensbånd. Byporten er i fire etager med et pyramideformet tag.

I slutningen af 1600-tallet blev der indrettet et fængsel på Mølleportens loft.

I 1873 besluttede man at rive Mølleporten ned. Det skete heldigvis ikke, og i 1895 blev porten fredet. Mølleportens navn henviser til portens placering for enden af det tidligere Møllestræde, der førte ud til Møllemarken, hvor flere af byens møller stod i middelalderen.

Læs mere om Stege her.

Guide til Østmøn