Nyord – lodsernes ø

Facebook Del på facebook
Nyord by
Jolle på Nyord. Billedet er taget af Hans Frederik Carøe.

Nord for Møn ligger øen Nyord. Øen er 5 kvadratkilometer og ligger ud for Ulvshale kun adskilt fra Møn af det smalle Ulvshaleløb. Man kommer til Nyord via en bro over Ulvshaleløbet.

Den nordøstlige del af øen er en 4 kvadratkilometer stor strandeng kaldet Nyord Enge. Engene er hjemsted og rasteplads for mange fugle og er samtidig én af øens største seværdigheder. Midt mellem broen og byen findes et fugletårn, hvor man kan se på fugle og nyde udsigten.

Nyord By er øens eneste by. Byen har et velbevaret landsbymønster fra før udskiftningen med gårde og huse, der ligger tæt sammen bag en halvkreds af gårde i kanten af landsbyen. I byens nordøstlige ende findes de ældste gårde, der er fra før 1800. De har lave, smalle længer. Byen har en havn, der er anlagt hvor læ og vanddybde gav de bedste indsejlingsbetingelser til øen.

Nyord Møn
Møllestangen på Nyord. Billedet er taget af Richard Clark. Se flere af Richards billeder her.

Øst for byen finder du et lille udkigshus for lodserne – Møllestangen. Møllestangen er et fint lille rødstenshus med flagstang. Margrethe den II indviede i 2013 Møllestangen, som Danmarks mindste museum (gratis adgang). Her kan du høre om lodseriet på Nyord. Fra Møllestangen er der en fin udsigt til Stege, Sjælland og Dronning Alexandrines bro (Mønbroen).

Nyord kirke
Nyord lodsernes ø
Nyord Kirke. Billedet er taget af Richard Clark. Se flere af Richards billeder her.

I midten af 1800-tallet fandt Steges provst Nyords beboere ugudelige og var desuden bekymret for børnenes skolegang, og efter pres fra provsten bevilgede Christian den 8. en kirke på Nyord.

Nyords kirke er ottekantet og blev opført på landsbyfællesskabets fælles jord kaldet forten, og den ottekantede facon passede perfekt til kirkegrunden. Kirkens kompakte form muliggjorde opførelsen af en præstegård med skolestue på grunden. Kirken blev opført i 1846 af tømrermester Otto Glahn og er en kopi af Frederiksberg Kirke. Oprindeligt hang kirkens klokke i kirkens tårn, men senere blev et særskilt klokketårn bygget.

Lodsernes ø

Allerede i 1500-tallet var der skibslodser på Nyord, der ellers forholdsvis sent blev bebygget.

Nyords indbyggere levede af fiskeri og landbrug og ikke mindst som lodser i det snævre og lavvandede farvand rundt om øen. I 1721 fik øens tyve gårdmænd og syv husmænd en ret og pligt af kongen til at fungere som lodser for skibstrafikken. Denne funktion var nøje knyttet til de tyve gårde og syv huse, der ikke kunne overtages uden at man skulle stille med en reservelods.

Allerede i 1769 blev love, der skulle fremme selvejet for bønderne, vedtaget. Trods gunstige ejerforhold blev Nyords agerjorder først udskiftet i 1839 og engen i 1856. Ved kirkegården var der fælles jord, der blev delt mellem bønderne i 1882.

Bønderne på Nyord fik øen billigt til gengæld for lodspligten. Stigende trafik med mindre skibe resulterede i en opgangsperiode for Nyord i slutningen af 1800-tallet. Først i 1881 blev bondelodseriet ophævet til fordel for statslodseri.

Charmerende Nyord
Stemningsbillede fra Nyord. Billedet er taget af Hans Frederik Carøe.
Postbåden til Stege

I 66 år sejlede der en postbåd i fast rutefart mellem Stege og Nyord Postbåden Røret blev bygget i 1902 og sejlede siden som postbåd i fast rutefart mellem Nyord og købstaden Stege, indtil broen over Ulvshaleløbet mellem Møn og Nyord blev indviet 1968. Det er dermed ét af de erhvervsfartøjer i Danmark, der har sejlet længst på samme rute. Røret er blevet repareret af Foreningen Rørets Venner og ses ofte i Stege Havn.

Læs mere om Postbåden Røret her.

Broen til Møn

I 1920’erne og igen i 1940’erne blev forskellige muligheder for at forbedre den primitive robådsforbindelse ved Ulvshale med en dæmning eller trækfærge drøftet, men det var først i 1968, at Nyord blev landfast med Møn, da broen fra Ulvshale til Nyord blev etableret. Det var efter sigende tegn på begyndende indavl i øens befolkning, der udløste beslutningen om etablering af broen.

Du kan læse mere om Nyord her.

Guide til Østmøn