Magleby og Busemarke

Facebook Del på facebook
Magleby

Landsbyen Magleby ligger hvor Sømarkevej fra nord og Klintholm Havnevej fra syd møder Klintevejen. Byen har en kirke og en præstegård. Kirken er en romansk munkestensbygning med et tvillingetårn. Kirkens er fra starten af 1200-tallet og er løbende blevet udbygget.

Busemarke på Møn
Busemarke Langdysses tre syd-vestlige randsten med Magleby Kirke i baggrunden

Præstegården er fra 1849. I byen lå også en rytterskole fra 1727. Under landboreformerne fra 1700 til 1850 blev store dele af jorderne i Danmark udskiftet. Derved blev jorden omfordelt og man gik fra fællesdrift til dyrkning af egne jorder. Jorderne i Magleby blev udskiftet i 1801.

I 2012 fandt en Mønbo en større skat (750 sølvmønter) på en mark ved Magleby. Mønterne vurderes at have ligget i jorden siden Grevens fejde (1535-36). Mønterne er formentlig gravet ned under kampene og er siden glemt, indtil de blev fundet små 500 år senere.

Busemarke

Busemarke (eller Budsemarke) er en lille samling huse, hvor Sønder Landevej møder Klintholm havnevej. Busemarke blev udskiftet i 1803. Nordvest for Busemarke ligger Busemarke Langdysse, som du kan læse mere om her.

Busemarke tæt ved Magleby på Østmøn
Busemarke Langdysse

Guide til Østmøn