Bag på 500-kronesedlen

Facebook Del på facebook
Spanden fra Keldby

I perioden 2009 til 2011 blev de nuværende danske pengesedler med bro-motiver på den ene side og oldtidsfund på den anden side udgivet.

I februar 2011 fik Danmark sin nye 500-kroneseddel med et motiv af Dronning Alexandrines Bro til Møn på forsiden. På bagsiden er der et motiv af en knap 2500 år gammel spand, som tidens tand har taget en ordentlig bid af – den såkaldte Keldbyspand.

Græsk bronzepand fundet i 1827

Keldbyspanden blev fundet, da man var i færd med at pløje en mark ved Keldby i 1827.

Spanden er af bronze og formentlig fremstillet 3-400 år før Kristi fødsel. Den er udsmykket med palmemotiver, der symboliserer liv og genfødsel. Spandens facon og dekorering tyder på, at den stammer fra Korinth, eller fra en græsk koloni ved Sortehavet eller i Italien.

Keldbyspanden er ikke en almindelig spand, men en vinbeholder, der er blevet anvendt ved fester og drikkegilder, hvor en tjener har båret den ind og hældt vinen over i gæsternes drikkebægre.

En helt anden virkelighed

Da spanden kom til Danmark 100 år før Kristi fødsel mødte den en helt anden og meget anderledes virkelighed, end den virkelighed som spanden havde forladt. Spanden var blevet fremstillet i den udviklede græske oldtidskultur, hvor store tænkere som Platon og Aristoteles var i færd med at lægge grunden til den vestlige filosofis begrebsapparat, mens vi i Nordeuropa endnu kun var nået til jernalderen og førte et noget mere primitivt liv. Filosofiske tankegennembrud har næppe været breaking news på vore kanter.

Vi levede omkring ildstedet i huse med lerklinede vægge, spiste grød, havde vore kreaturer græssende udenfor og brugte simple plove på marken, og kun ganske få havde en idé om, at livet kunne leves markant anderledes, end det vi selv levede.

Alligevel fandt luksuriøse varer deres vej fra Grækenland til det centrale Europa og i mere sjældne tilfælde helt til Norden.

Drikkegilder

Det var ingen tilfældighed, at det var en vinspand, der fandt vej helt fra det veludviklede Grækenland til en lille mønsk landsby for 2100 år siden. Drikkegilder var det sociale omdrejningspunkt i det meste af Europa og derfor finder man ind imellem fund af græsk eller romersk drikkeservice fra den tid rundt om i Norden.

Når man holdt drikkegilder var det sådan, at jo vigtigere personen var, des større var drikkegilderne. Og man holdt også flere af dem. Det var områdets store kanon, der oftest og mest prestigefyldt inviterede til drikkegilder. Derfor er spanden blevet givet til en af egnens vigtige personer og måske har den nye ejer selv brugt bronzekaret som drikkebeholder og formentlig med en mere hjemlige drikkevare i.

Spanden kan også på et senere tidspunkt have været anvendt som smuk urne.

Da Keldby golfbane blev anlagt, ledte arkæologerne i området efter flere fund fra Keldbyspandens tid, men de fandt intet.

I dag kan Keldbyspanden ses på Nationalmuseet.

Vil du se mere om, hvordan det er gået på Møn siden, så læs om Møns historie, eller er du mere til natur, så læs om dannelsen af Møn. Eller missede du historien om Dronning Alexandrines bro?

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *